ILMO: Visuaalinen ilme

ILMOn visuaalinen ilme perustuu raikkaan yksinkertaiseen ulkoasuun. Värit on valittu kuvaamaan ilmastoa: kylmää ja kuumaa. Myös tunnus on suunniteltu “väreilemään” muuttuvassa ilmastossa.

Logo

Värit

ILMOn pääväreinä käytetään mustikan sinistä, persikan oranssia sekä valkoista. Persikan oranssi on ensisijainen taustaväri, toissijaisina taustaväreinä käytetään joko sinistä tai valkoista. Sininen on ensisijainen väri logolle sekä teksteille, toissijaisina väreinä käytetään oranssia tai valkoista.

Fontit

Otsikkofonttina käytetään Futuran Bold-leikkausta ja leipätekstissä Futuran Medium-leikkausta.

Graafiset elementit

Kuvituksessa käytetään yksinkertaisia selväpiirteisiä ja ikonimaisia elementtejä.

Graafiset elementit

Sovellukset